Matt Powell Managing Partner

Matt Powell

Matt đến Việt Nam lần đầu vào năm 2000, sau đó quay trở lại từ miền Nam nước Anh để làm việc tại thị trường bất động sản Hà Nội. Matt có bằng đại học với chuyên ngành Tâm Lý Động Vật, một trong những kỹ năng đã giúp cho Matt khá nhiều lần trong công việc!

Tại Savills, Matt chuyển từ vị trí phụ trách bộ phận đại lý để thiết lập nên bộ phận dịch vụ nhà ở phía Bắc, sau đó phát triển thành đại lý bán bất động sản độc lập lớn nhất tại Việt Nam. Vào năm 2009, Matt trở thành giám đốc văn phòng Hà Nội của Savills. Matt cùng thành lập Three Temples với các công sự của mình để xây dựng một thương hiệu phát triển bất động sản với triết lý lấy chất lượng và thiết kế là những tiêu chí quang trọng nhất.

Matt sống cùng gia đình ở Quận Long Biên, thích uống bia hơi, và đặc biệt ưa thích cuộc sống tại Hà Nội.

LinkedIn: view

Điện thoại di động: +84912130505

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Xem toàn bộ hồ sơ Nguyễn Dũng Minh

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, [no address given] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.